Upadłość konsumencka

Home Upadłość konsumencka

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (czyli konsumenta) staje się coraz bardziej popularnym sposobem wychodzenia z długów i rozpoczęcia „nowego startu” – już bez obciążeń finansowych.

 

Nasz zespól świadczy usługi w zakresie:

  • prowadzenia upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości zobowiązań:
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • reprezentacja na rozprawie,
  • przygotowanie dla Klienta dodatkowych wniosków, min. wniosku o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych czy wniosków o upomnienie lub odwołanie syndyka,
  • przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności,
  • pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami,
  • ochrona przed skargami pauliańskimi na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat upadłości konsumenckiej zapraszamy na naszego bloga:

albo do bezpośredniego kontaktu, zapraszamy do zakładki : Kontakt