2021

Sprzedaż nieruchomości lokalowej – Poznań

[13-styczeń-21 13:19:43]
Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową położoną w Poznaniu przy ul...

2020

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika?

[27-październik-20 9:57:33]
Zabezpieczenie majątku dłużnika to inaczej ochrona tego majątku, służąca interesom wierzycieli. Różne sposoby zabezpieczenia majątku mają na celu uniemożliwić dłużnikowi działania, które mogą pozbawić wierzycieli...

Plan restrukturyzacyjny – co powinien zawierać?

[16-październik-20 13:48:09]
Czym jest plan restrukturyzacyjny? Plan restrukturyzacyjny to jeden z najważniejszych elementów każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Dokument ten ma charakter szczegółowego planu działań naprawczych, których realizacja ma...

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

[12-październik-20 14:44:11]
Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest nowym zawodem regulowanym, który został utworzony w wyniku wejścia w życie Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1...