2021

Zgromadzenie Wierzycieli BOMIS Jarosław Tomczak

[19-Luty-21 11:20:51]
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyznaczył na dzień 24 marzec 2021 roku o godzinie...

Sprzedaż nieruchomości lokalowej – Poznań

[13-Styczeń-21 13:19:43]
Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową położoną w Poznaniu przy ul...

2020

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika?

[27-Październik-20 9:57:33]
Zabezpieczenie majątku dłużnika to inaczej ochrona tego majątku, służąca interesom wierzycieli. Różne sposoby zabezpieczenia majątku mają na celu uniemożliwić dłużnikowi działania, które mogą pozbawić wierzycieli...

Plan restrukturyzacyjny – co powinien zawierać?

[16-Październik-20 13:48:09]
Czym jest plan restrukturyzacyjny? Plan restrukturyzacyjny to jeden z najważniejszych elementów każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Dokument ten ma charakter szczegółowego planu działań naprawczych, których realizacja ma...