2022

2021

Układ konsumencki zamiast upadłości ?

[21-maj-21 11:00:49]
Układ konsumencki stanowi innowację w modelu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku upadłości, warunkiem koniecznym jest stan niewypłacalności dłużnika. Jednak z...

Sprzedaż – grunty w Brójcach (woj. lubuskie)

[20-kwiecień-21 18:55:06]
Niezabudowana nieruchomość gruntowa Brójce – 1 029 000,00 zł  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Brójcach, dla której Sąd Rejonowy...

Upadłość konsumencka małżonków

[16-kwiecień-21 22:07:21]
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powoduje daleko idące skutki w sferze majątkowej drugiego małżonka. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonkowie pozostawali w ustroju...