2020

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika?

[27-Październik-20 9:57:33]
Zabezpieczenie majątku dłużnika to inaczej ochrona tego majątku, służąca interesom wierzycieli. Różne sposoby zabezpieczenia majątku mają na celu uniemożliwić dłużnikowi działania, które mogą pozbawić wierzycieli...

Plan restrukturyzacyjny – co powinien zawierać?

[16-Październik-20 13:48:09]
Czym jest plan restrukturyzacyjny? Plan restrukturyzacyjny to jeden z najważniejszych elementów każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Dokument ten ma charakter szczegółowego planu działań naprawczych, których realizacja ma...

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

[12-Październik-20 14:44:11]
Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest nowym zawodem regulowanym, który został utworzony w wyniku wejścia w życie Ustawy – Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1...

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

[4-Wrzesień-20 17:06:44]
Upadłość konsumencka to szansa dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w stanie niewypłacalności, na umorzenie lub redukcję długów. Aby rozpocząć procedurę zmierzającą...

Co to jest sanacja i czym się różni od upadłości?

[4-Wrzesień-20 17:00:12]
Postępowanie sanacyjne, potocznie nazywane sanacją, to jedno z czterech narzędzi przewidzianych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. Rozszerza ono możliwości działań...