Mamy świadomość jak ważna jest działalność edukacyjna zwłaszcza w odniesieniu do przysługujących praw i obowiązków, szans i zagrożeń jakie wynikają z nowego Prawa restrukturyzacyjnego. Rozumiemy nowe Prawo restrukturyzacyjne i stosujemy je w praktyce. Przeprowadziliśmy i uczestniczyliśmy w wielu postępowaniach. Swą wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze chcemy podzielić się z Państwem.

1. Dla instytucji finansowych:
Prowadzimy szkolenia dedykowane pracownikom, którzy zajmują się restrukturyzacją zadłużenia Klientów. Szkolenia obejmują następujące obszary: ocena planów naprawczych/planów restrukturyzacyjnych; szanse, zagrożenia i obowiązki Banku płynące z wdrożenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego przez Klienta Banku; ocena możliwości odzyskania zabezpieczeń w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym; komunikacja z firmami w kryzysie i ich doradca;, prawidłowe ułożenie relacji z restrukturyzowanymi podmiotami.

2. Dla właścicieli i kadry zarządzającej:
Nowe Prawo restrukturyzacyjne to nowe możliwości w zakresie ochrony swoich interesów zarówno po stronie dłużnika jak i wierzyciela. Przedstawiamy te możliwości i omawiamy. W praktyce są to narzędzia wspierające i pozwalające na przeprowadzenie skutecznego procesu restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) a często umożliwiające w ogóle rozpoczęcie tego procesu (postępowanie sanacyjne). Na szkoleniach prezentujemy jak skutecznie dobierać, wykorzystywać i w praktyce stosować te narzędzia. Przedstawiamy, jak wygląda cały proces restrukturyzacji przed sądem w praktyce. Wdrożenie tych narzędzi może być również istotne przy ewentualnych zarzutach wobec zarządu wynikających z obowiązku nie złożenia wniosku o upadłość w odpowiednim terminie.