Nazwa postępowania

Dane restrukturyzowanego:

Brak

Adres: brak
KRS: brak

Dane restrukturyzacji:

Sąd:  brak
Sygnatura akt: brak
Data postanowienia: brak
Nadzorca Sądowy:  brak
Sędzia Komisarz:  brak

Bartosz Wojtaszak - upadłość konsumencka

Dane upadłości: Bartosz Wojtaszak
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XI GUp 219/21
Data ogłoszenia upadłości: 24 lutego 2021 r.

Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz ASR Wojciech Stanke

Piotr Lecyk - upadłość konsumencka

Dane upadłości: Piotr Lecyk
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XI GUp 221/21
Data ogłoszenia upadłości: 24 lutego 2021 r.

Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz SSR Daria Sprawka

Szymon Łangowski - upadłość konsumencka

Dane upadłości: Szymon Łangowski
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XI GUp 84/21
Data ogłoszenia upadłości: 25 stycznia 2021 r.

Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz SSR Irena Flotyńska

Monika Łeńska - upadłość konsumencka

Dane upadłości: Monika Łeńska
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XI GUp 85/21
Data ogłoszenia upadłości: 25 stycznia 2021 r.

Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz SSR Magdalena Bojarska

Karolina Bresińska - upadłość konsumencka

Dane upadłości: Karolina Bresińska
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XI GUp 113/21
Data ogłoszenia upadłości: 28 stycznia 2021 r.

Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz SSR Adam Januszewski

Izabela Konieczka - upadłość konsumencka

Dane upadłości: Izabela Konieczka
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt:  XI GUp 574/20
Data ogłoszenia upadłości: 22 września 2020 r.

Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz SSR Magdalena Bojarska

Marian Wesoły - upadłość konsumencka

Dane upadłości: Marian Wesoły
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt:  XI GUp 315/20
Data ogłoszenia upadłości: 8 listopada 2019 r.

Syndyk: Restrukta sp. z o.o.
Sędzia Komisarz SSR Ryszard Rakower

Postępowanie o zatwierdzenie układu UPR - SPJ System sp. z o.o.

SPJ System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Batorowska 30, 62-070 Dąbrowa
KRS 0000426635

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt:
Nadzorca układu: Izabela Rajczyk


Dzień układowy: 19 lutego 2021 r.

Postepowanie o zatwierdzenie układu UPR – Zoffery sp. z o.o.

Zoferry spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
KRS: 0000745574.

Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt:

Dzień układowy: 4 stycznia 2021 r.

 

Postepowanie o zatwierdzenie układu UPR – Via Vox Group sp. z o.o.

VIA VOX Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
KRS 0000545280.

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: GRz 8/21

Dzień układowy: 15 stycznia 2021 r.

Postepowanie likwidacyjne Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej

ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno
KRS 0000309307

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt. GUp 142/15
Syndyk: Izabela Rajczyk

Data wydania postanowienia: 5 listopada 2020 r.

Postępowanie o zatwierdzenie układu UPR - Akademia BIS

Leszek Bąbelczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LESZEK BĄBELCZYK AKADEMIA JAZDY BIS

ul. Wielkopolska 67, 60-603 Poznań
NIP: 5951098018, REGON: 210417335

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt: XI GRz 18/20

Dzień układowy: 9 października 2020 r.

Nadzorca Sądowy: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Irena Flotyńska

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. w restrukturyzacji

Dane restrukturyzowanego:

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. w restrukturyzacji
Adres:  ul. Wawelska 106, 64 – 920 Piła
KRS: 0000107876

Dane postępowania:

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt:  XI GReu 3/19
Data postanowienia o otwarciu postępowania o zmianę układu:  16.03.2020 r.

Nadzorca Sądowy: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Irena Flotyńska

Dane układu:
Sąd: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: VII GUp 76/13

Data postanowienia o zatwierdzeniu układu: 13.01.2015 r.
Data postanowienia o prawomocnym zatwierdzeniu układu: 6.02.2015 r.

JAKOB INTERNATIONAL Tadeusz Kucera w upadłości likwidacyjnej

Jakob International Tadeusz Kucera w upadłosci likidacyjnej

Dane upadłego:
Tadeusz Kucera prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakob International Tadeusz Kucera
Adres:  Milczańska 18H/5, 61-131 Poznań
NIP: 5960010951

Dane postępowania:
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt:  XI GUp 306/19

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości:  31.10.2019 r.
Postanowienie o zmianie syndyka: 13.11.2019 r.

Syndyk: Restrukta sp. z o.o.


Sędzia-Komisarz: SSR Magdalena Bojarska
Zastępca Sędziego-Komisarza: SSR Adam Januszewski

 

 

Aleksander Rak - upadłość konsumencka

Dane upadłości:
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XVIII GUp 1256/19
Data ogłoszenia upadłości: 7.11.2019 r.

Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz:  SSR Aneta Kaftańska

 

Krystyna Jankowiak - upadłość konsumencka

Krystyna Jankowiak – upadłość konsumencka

Dane upadłości:
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XI GUp 316/19
Data ogłoszenia upadłości: 13.11.2019 r.

Syndyk: Restrukta sp. z o.o.
Sędzia Komisarz:  SSR Łukasz Lipowicz

Monika Kufel - upadłość konsumencka

Monika Kufel – upadłość konsumencka

Dane upadłości:
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt: XI GUp 312/19
Data ogłoszenia upadłości: 6.11.2019 r.

Syndyk: Restrukta sp. z o.o.
Sędzia Komisarz:  SSR Łukasz Lipowicz

Teodor Kosz - upadłość konsumencka

Teodor Kosz – upadłość konsumencka
Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt: XI GUp 311/19
Data ogłoszenia upadłości: 6.11.2019 r.
Syndyk: Restrukta sp. z o.o.
Sędzia Komisarz:  SSR Łukasz Lipowicz

Magdalena Grabowska w upadłości (konsumenckiej)
Magdalena Grabowska – upadłość konsumencka
Dane upadłości:
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt: XI GUp 310/19
Data ogłoszenia upadłości: 6.11.2019 r.
Syndyk: Restrukta sp. z o.o.
Sędzia Komisarz:  SSR Łukasz Lipowicz
BROWAR CZARNKÓW S.A. w restrukturyzacji

Dane restrukturyzowanego:

Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji
Adres:  Kamionka 21, 64 – 800 Czarnków
KRS: 0000396902

Dane postępowania:

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt:  XI GRp 2/18
Data postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego:  29.08.2019 r.

Nadzorca Sądowy: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Stanke

Stan postępowania: postępowanie umorzone

JAROSŁAW TOMCZAK BOMIS w restrukturyzacji (przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne)

Dane restrukturyzowanego:

Tomczak Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomczak Jarosław „BOMIS” w restrukturyzacji
Adres:  Leśna 1C, 64-100 Leszno
NIP: 6971030610

Dane postępowania:

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt:  XI GRp 21/19

Data postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego:  13.06.2019 r.

Nadzorca Sądowy: Restrukta sp. z o.o.
Sędzia Komisarz: SSR Przemysław Nowacki

Joanna Stefańska – upadłość konsumencka

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  X Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: X GUp 235/19
Data ogłoszenia upadłości: 11 marca 2019 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Cezary Zalewski

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości:  11 marca 2019 r.
Data publikacji w MSIG:  1 kwietnia 2019 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak
Zatwierdzenie listy wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak

Składniki masy upadłości:
komputer, telewizor, kosiarka spalinowa, mini wieża

Zakończenie postępowania: w toku

Jerzy Stefański – upadłość konsuencka

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  X Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości:  GUp 234/19
Data ogłoszenia upadłości: 11 marca 2019 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Cezary Zalewski

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości:  11 marca 2019 r.
Data publikacji w MSIG:   1 kwietnia 2019 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak
Zatwierdzenie listy wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak

Składniki masy upadłości:
brak

Zakończenie postępowania: w toku

Danuta Hanc – upadłość konsumencka

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  X Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: X GUp 277/19
Data ogłoszenia upadłości: 21 marca 2019 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz:  SSR Ewa Grąbczewska

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości:  21 marca 2019 r.
Data publikacji w MSIG:  23 kwietnia 2019 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak
Zatwierdzenie listy wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak

Składniki masy upadłości:
samochód osobowy BMW 318 I

Zakończenie postępowania: w toku

Tomasz Brachfogel – upadłość konsumencka

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  X Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: X GUp 276/19
Data ogłoszenia upadłości:  21 marca 2019 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Edyta Dzielińska

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości:  21 marca 2019 r.
Data publikacji w MSIG:  23 kwietnia 2019 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak
Zatwierdzenie listy wierzytelności:  brak
Data publikacji w MSIG:  brak

Składniki masy upadłości:
½ samochodu, telefon komórkowy

Zakończenie postępowania: w toku

Elżbieta Zaworska – upadłość konsumencka

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GUp 95/17
Data ogłoszenia upadłości: 25 kwietnia 2017 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Irena Flotyńska

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości:  25 kwietnia 2017 r.
Data publikacji w MSIG:  23 maja 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  13 grudnia 2017 r.
Data publikacji w MSIG:  2 maja 2018 r.
Data publikacji w MSIG: 

Składniki masy upadłości:


Zakończenie postępowania: w toku

Jacek Zaworski – upadłość konsumencka

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GUp 96/17
Data ogłoszenia upadłości: 25 kwietnia 2017 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Irena Flotyńska

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 25 kwietnia 2017 r.
Data publikacji w MSIG:  18 maja 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  z dnia 13 grudnia 2017 r.
Data publikacji w MSIG: z dnia 2 maja 2018 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności: z dnia 11 czerwca 2018 r.
Data publikacji w MSIG:  z dnia 13 lipca 2018 r.

Składniki masy upadłości:
telewizor 40 cali marki Philips (udział ½)

Zakończenie postępowania: w toku

Agnieszka Iks – upadłość konsumencka

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GUp 59/17
Data ogłoszenia upadłości: 6 marca 2017 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Adam Januszewski

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości : 6 marca 2017 r.
Data publikacji w MSIG : 5 kwietnia 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  3 sierpnia 2017 r.
Data publikacji w MSIG : 19 kwietnia 2018 r.

Uzupełniająca lista wierzytelności:

I uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 6 września 2017 r.
II uzupełniająca  lista wierzytelności z dnia 21 grudnia 2017 r.
III uzupełniająca lista wierzytelności z dnia  3 kwietnia 2018 r.
IV uzupełniająca wierzytelności z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Składniki masy upadłości:

pakiet wierzytelności upadłej o łącznej wartości 74.357,88 zł,  lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w Śremie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1B/A, nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Pysząca przy ul. Długiej 65

Zakończenie postępowania: w toku

Lucyna Przybylak – upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: ul. Dojazd 34 p.818, 60-631 Poznań
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GUp 46/17
Data ogłoszenia upadłości: 20 lutego 2017 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Adam Januszewski

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 20 lutego 2017 r.
Data publikacji w MSIG: 6 kwietnia 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności: 21 lipca 2017 r.
Data publikacji w MSIG:  12 czerwca 2018 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności: brak
Data publikacji w MSIG: brak

Składniki masy upadłości: brak

Zakończenie postępowania: w toku

Anna Maria Pluta – Dąbrowska – upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres:  ul. Średzka  42, 62 – 020 Swarzędz
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości:  XI GUp 53/18
Data ogłoszenia upadłości: 5 marca 2018 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: ASR Artur Kapłon

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości : 5 marca 2018 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  10 września 2018 r.
Data publikacji w MSIG : 11 grudnia 2018 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności:  14 grudnia 2018 r.

Składniki masy upadłości: udział w wysokości  ½ w prawie własności nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym  w Pleszewie przy ul .Jana III Sobieskiego 26

Zakończenie postępowania: w toku

Przemysław Sierański – upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: ul. Składowa 12/6, 61 – 897 Poznań
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości:  XI GUp 221/17
Data ogłoszenia upadłości:  4 października 2017 r.
Syndyk: Małgorzata Bętkowska
Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Lipowicz

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości : 4 października 2017 r.
Data publikacji w MSIG: 20 listopada 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  25 kwietnia 2018 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności:
I uzupełniająca lista wierzytelności : 25 lipca 2018 r.
II uzupełniająca lista wierzytelności : 28 września 2018 r.
III uzupełniająca lista wierzytelności: 11 stycznia 2019 r.
IV uzupełniająca lista wierzytelności : 7 maja 2019 r.

Składniki masy upadłości: BRAK

Zakończenie postępowania: w toku

Mariusz Smoliński – upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: ul. Ulanowska 28/7 04-859 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  X Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: X GU2483/18 (XI Gup 239/19)
Data ogłoszenia upadłości: 13 marca 2019 r.
Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Ewa Grąbczewska

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości:  13 marca 2019 r.
Data publikacji w MSIG:  9 kwietnia 2019 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  BRAK
Data publikacji w MSIG:  BRAK
Zatwierdzenie listy wierzytelności:  BRAK
Data publikacji w MSIG:  BRAK

Składniki masy upadłości: BRAK

Zakończenie postępowania: w toku

Bogumiła Wiśniewska – upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: ul. Pożegowska 18 A, 62 - 050 Mosina
Województwo: wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds.Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GU30/17 (XI Gup 116/17)
Data ogłoszenia upadłości: 30 maja 2017 r.
Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Stanke

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości: 30 maja 2017 r.
Data publikacji w MSIG: 29 czerwca 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności: 15 stycznia 2018 r.
Data publikacji w MSIG: 13 czerwca 2018 r.
Zatwierdzenie listy wierzytelności: 10.07.2018 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności: nie dotyczy
Data publikacji w MSIG: nie dotyczy

Składniki masy upadłości:

a) wierzytelność wobec Angeliki Wawrzyniak ,
b) samochód osobowy marki Citroen Xsara Picasso

Zakończenie postępowania: w toku

Iwona Nawrot - upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: ul. Malinowa 7, 61 - 160 Czapury
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GU 827/17 (XI GUp 12/18)
Data ogłoszenia upadłości: 16 stycznia 2018 r.
Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Bojarska

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości 16 stycznia 2018 r.
Data publikacji w MSIG: 29 marca 2018 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności: 3 września 2018 r.
Data publikacji w MSIG :BRAK
Uzupełniająca lista wierzytelności: I: 15 października 2018 r.; II: 4 stycznia 2019 r.
Data publikacji w MSIG

Składniki masy upadłości:

a) wierzytelność Elektromontaż S.A. 5.116,31 zł;
b) wierzytelność Strabag Sp. z o.o. 2.250,90 zł;
c) wierzytelność Mostostal W-wa S.A. 37.161,00 zł

Zakończenie postępowania: w toku

Renata Popczyk - upadłość konsumencka

 

Dane upadłego:


Adres: ul. Swoboda 46/4, 60 - 391 Poznań
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:


Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GU 277/17 (XI GUp 169/17)
Data ogłoszenia upadłości: 2 sierpnia 2017 r.
Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Lipowicz

Aktualny stan postępowania:


Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości 2 sierpnia 2017 r.
Data publikacji w MSIG 22 sierpnia 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności: 5 lipca 2018 r.
Data publikacji w MSIG 6 grudnia 2018 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności: BRAK
Data publikacji w MSIG BRAK

Składniki masy upadłości:
1/2 udział w nieruchomości ul. Krzesiny 60 (PO2P/00100334/2)

Zakończenie postępowania: w toku

Elżbieta Mikołajczyk upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: ul. Grunwaldzka 442, 62 - 064 Plewiska
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GU 939/17 (XI GUp 21/18)
Data ogłoszenia upadłości: 19 stycznia 2018 r.
Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Stanke

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości 19 stycznia 2018 r.
Data publikacji w MSIG 2 marca 2018 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności: 16 listopada 2018 r.
Data publikacji w MSIG 28 stycznia 2019 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności: BRAK
Data publikacji w MSIG: BRAK

Składniki masy upadłości:
Nieruchomość ul. Grunwaldzka 442, 62 - 064 Plewiska (PO2P/00013226/5)

Zakończenie postępowania: w toku

Danuta Delikat – Dudek upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: Os. Stefana Batorego 80D/16, 60 - 687 Poznań
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GU 177/17 (XI Gup 107/17)
Data ogłoszenia upadłości: 15 maja 2017 r.
Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Adam Januszewski

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości
Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości : 15 maja 2017 r.
Data publikacji w MSIG 31 maja 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności: 19 grudnia 2017 r.
Data publikacji w MSIG  :24 maja 2018 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności: 1 marca 2018 r.
Data publikacji w MSIG 11 marca 2019 r.

Składniki masy upadłości:
mieszkanie os. Batorego 80D/16, 60 - 687 Poznań;
garaż os. Batorego 82E/G13, 60- 687 Poznań

Zakończenie postępowania: w toku

Lilianna Morawska – upadłość konsumencka

Dane upadłego:

Adres: ul. Berlinga 22, 63 - 000 Środa Wielkopolska
Województwo: Wielkopolskie

Dane upadłości:

Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy ds.. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt upadłości: XI GUp 297/16
Data ogłoszenia upadłości: 31 października 2016 r.
Syndyk: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: ASR Artur Kapłon

Aktualny stan postępowania:

Ogłoszenie upadłości

Data postanowienia o ogłoszeniu upadłości : 31 października 2016 r.
Data publikacji w MSIG: 30 stycznia 2017 r.

Lista wierzytelności:

Data sporządzenia listy  wierzytelności:  2 czerwca 2017 r.
Data publikacji w MSIG: 20 września 2017 r.
Uzupełniająca lista wierzytelności: 19 października 2017 r.
Data publikacji w MSIG :19 kwietnia 2018 r.

Składniki masy upadłości:
Dom ul. Główna 52, 63 - 020 Zwola;
Działka ul. Główna b.n., 63-020 Zwola

Zakończenie postępowania:  w toku

WERANDA BISTRO Spółka z o.o. w restrukturyzacji

Dane restrukturyzowanego:

Weranda Bistro sp. z o.o. w restrukturyzacji
Adres:  ul. Ignacego Paderewskiego 7, 61 – 770 Poznań 
KRS: 00000591450

Dane restrukturyzacji:

Sąd:  Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
Sygnatura akt:  XI GRp 28/18
Data postanowienia: 21.12.2018 r.
Nadzorca Sądowy: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR  Łukasz Lipowicz

JAN PONIŃSKI THE FUTURE sp. z o.o. w restrukturyzacji

Dane restrukturyzowanego:

Jan Poniński The Future sp. z o.o. w restrukturyzacji
Adres:  ul. Kościelna 6, 62-040 Puszczykowo
KRS: 0000669165

Dane restrukturyzacji:

Sąd:  Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
Sygnatura akt:  XI GRp 29/18
Data postanowienia: 28.12.2018 r.
Nadzorca Sądowy: RESTRUKTA sp. z o.o. (wcześniej: BR Restrukturyzacja sp. z o.o.)
Sędzia Komisarz: SSR  Ryszard Rakower

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KONINIE w restrukturyzacji

Dane restrukturyzowanego:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koninie w restrukturyzacji
Adres:  ul. Poznańska 72, 62-510 Konin
KRS: 0000162475

Dane restrukturyzacji:

Sąd:  Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
Sygnatura akt:  XI GRu 3/18
Data postanowienia o otwarciu postępowania: 29.05.2018r.
Nadzorca Sądowy: RESTRUKTA sp. z o.o. (wcześniej: BR Restrukturyzacja sp. z o.o.)
Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Bojarska

URAN Urszula Lewicka Andrzej Lewicki sp.j. w restrukturyzacji

Dane restrukturyzowanego:

URAN Urszula Lewicka Andrzej Lewicki sp.j. w restrukturyzacji
Adres:  ul. Żnińska 38, 88-190 Barcin
KRS: 0000311720

Dane restrukturyzacji:

Sąd:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy
Sygnatura akt:  XV GRp 1/17
Data postanowienia o otwarciu postępowania: 06.10.2017 r.
Data postanowienia o prawomocnym zatwierdzeniu układu: 24.09.2018 r.
Nadzorca Sądowy: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Joanna Szweda – Porzych

POL-DRÓG PIŁA sp. o.o. w restrukturyzacji

Dane restrukturyzowanego:

POL-DRÓG PIŁA sp. z o.o. w restrukturyzacji
Adres:  ul. Wawelska 106, 64 – 920 Piła
KRS: 0000055129

Dane restrukturyzacji:

Sąd:  Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt:  XI GReu 1/16
Data postanowienia o otwarciu postępowania: 02.12.2016 r.
Data postanowienia o prawomocnym zatwierdzeniu układu: 15.05.2018 r.
Nadzorca Sądowy: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Adam Januszewski

Przedsiębiorstwo Budowlane MICHALSKI sp. z o.o. z o w upadłości układowej

Dane restrukturyzowanego:

Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z o.o. w upadłości układowej
Adres:   ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno
KRS: 0000309307

Dane restrukturyzacji:

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Sygnatura akt:  XI GUp 142/15
Data postanowienia o otwarciu postępowania: 07.10.2015 r.
Nadzorca Sądowy: Izabela Rajczyk
Sędzia Komisarz: SSR Ryszard Rakower