Posts  

Latest News  

Postępowanie o zatwierdzenie układu – GARIN sp. z.o.o

Izaaa  Comments (0)
Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki GARIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom...

Sprzedaż nieruchomości w upadłości likwidacyjnej Tadeusz Kucera

Izaaa  Comments (0)
Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: nieruchomość gruntową w Brójcach, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00049972/9, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie...

Testimonials