Posts  

Latest News  

Postępowanie o zatwierdzenie układu – Zoffery sp. z o.o.

Admin  Comments (0)
Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki z o.o. Zoffery w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym...

Testimonials