Posts  

Latest News  

Upadłość konsumencka małżonków

Izaaa  Comments (0)
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powoduje daleko idące skutki w sferze majątkowej drugiego małżonka. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej to ich majątek wspólny wchodzi do masy upadłości...

Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego tzw. UPR

Izaaa  Comments (0)
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone w ramach tarczy 4.0 okazało się bardzo popularną formą restrukturyzacji. Zaletą uproszczonej restrukturyzacji (tzw UPR) jest szeroka ochrona przed egzekucją sądową ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych na majątku...

Zgromadzenie Wierzycieli BOMIS – odroczone do dnia 21 kwietnia 2021 r.

Izaaa  Comments (0)
W dniu 24 marca 2021 roku  Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika Jarosława Tomczaka, prowadzącego działalność gospodarczą...

Testimonials