Posts  

Latest News  

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

widzialni  Comments (0)
W jednym z poprzednich wpisów na blogu wspomniano o wprowadzeniu przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu...

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

widzialni  Comments (0)
Upadłość konsumencka to szansa dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w stanie niewypłacalności, na umorzenie lub redukcję długów. Aby rozpocząć procedurę zmierzającą do jej ogłoszenia, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jego poprawne sporządzenie...

Co to jest sanacja i czym się różni od upadłości?

widzialni  Comments (0)
Postępowanie sanacyjne, potocznie nazywane sanacją, to jedno z czterech narzędzi przewidzianych przez ustawę Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. Rozszerza ono możliwości działań w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, która jeszcze przed wejściem w życie wspomnianej...

Testimonials