Krzysztof Wróbel


odpowiedzialny za aspekty ekonomiczne w ramach świadczonych przez Spółkę usług.

Absolwent bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Specjalizuje się w analizie finansowej przedsiębiorstw.


Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw zdobyte podczas pracy z firmami w kryzysie.

  • w roli pełnomocnika zarządu był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie programów naprawczych kilku przedsiębiorstw działających w min. w branży produkcyjnej, handlowej i usługowej;
  • współtworzył oraz przez wiele lat kierował obszarem restrukturyzacji przedsiębiorstw w Centrali Banku Zrzeszającego banki spółdzielcze;
  • był bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacyjnych wobec kluczowych Klientów Banku w restrukturyzacji.
  • z ramienia Banku uczestniczył w wielu postępowaniach restrukturyzacjach z wykorzystaniem Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w tym jednego z kilku pierwszych w Polsce postępowań po wejściu w życie tej Ustawy. Swą wiedzą w zakresie restrukturyzacji oraz nowego Prawa restrukturyzacyjnego wspierał banki spółdzielcze;
  • posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach;
  • brał udział w kilku dużych projektach związanych ze sprzedażą oraz nabyciem przedsiębiorstw;
  • brał udział w sporządzaniu wycen w dużych transakcjach biznesowych w których uczestniczyły największe polskie podmioty operujące na rynku farmaceutycznym notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przez kilka lat pracował na rzecz funduszy inwestycyjnych z Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiedzialny był za badania Spółek i ich otoczenia rynkowego – które były przedmiotem inwestycji.