Wesprzemy Cię w procesie realizacji podjętej decyzji o restrukturyzacji Twojego dłużnika w celu ochrony swojego interesu – uzdrawiając biznes kontrahenta, stwarzamy szansę na odzyskanie swych należności oraz osiągnięcie korzyści z dalszej współpracy biznesowej.

Będziemy reprezentować Twoje interesy w ramach kontroli postępowania zainicjowanego przez Twojego kontrahenta. Wszyscy możemy być wierzycielami, wszyscy możemy skorzystać ze wszystkich praw jakie służą nam w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

1. Reprezentowanie wierzycieli w postepowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Obsługa prawna wierzyciela na wszystkich etapach postepowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – w szczególności poprzez przygotowanie zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, reprezentowanie wierzycieli w Zgromadzeniu Wierzycieli lub na Radzie Wierzycieli.

2. Przygotowanie wniosków upadłościowych złożonych przez wierzycieli.

3. Nadzór i kontrola nad realizacją układu i planów restrukturyzacyjnych od strony wierzycieli,