202003.31
0

Postępowanie układowe – OSM Konin

Sędzia-komisarz postanowieniem z 3 marca 2020 r. stwierdził przyjęcie przez wierzycieli układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu układowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRu 3/18, wobec Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie, w którym Restrukta sp. z o.o. pełni funkcję…

202003.31
0

Postępowanie upadłościowe Jakob International Tadeusz Kucera

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 31 października 2019 r. została ogłoszona upadłość Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakob International Tadeusz Kucera obejmująca likwidację majątku (sygn. akt XI GU 272/18). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. …

202003.31
0

Postępowanie restrukturyzacyjne BROWAR CZARNKÓW SA

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 roku.o sygnaturze XI GR 56/19, otworzył przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce. Mocą tego postanowienia wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Wojciech Stanke oraz nadzorcę sądowego w osobie…

202003.31
0

Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?

O tym, że polską gospodarkę czekają trudne czasy, chyba już wszyscy wiemy. Wirus COVID – 19 powszechnie nazwany koronawirusem rozpowszechnił się do tej pory w ponad 110 krajach, z którego wiele odnotowuje gwałtowny wzrost liczby nowych infekcji. Oprócz wpływu na zdrowie i życie ludzi koronawirus wywołuje również poważne skutki gospodarcze. Sytuacja z tygodnia na tydzień…

201906.28
0

Zmiany prawa upadłościowego

Kolejne zmiany prawa upadłościowego przed nami. Nowe, dosyć liberalne przepisy przewidują „rozwiązania, które pozwolą osobą fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjść z zadłużenia, odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikami”  – podkreśla MS w komunikacie. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność dłużnika to…