202104.27
0

Browar Czarnków SA – postępowanie o zatwierdzenie układu (UPR)

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki Browar Czarnków SA w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz….

202104.20
0

Sprzedaż – grunty w Brójcach (woj. lubuskie)

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Brójce – 1 029 000,00 zł  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Brójcach, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1M/00043405/2, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 1 029 000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa…

202104.12
0

Zgromadzenie Wierzycieli BOMIS – odroczone do dnia 21 kwietnia 2021 r.

W dniu 24 marca 2021 roku  Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika Jarosława Tomczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomczak Jarosław BOMIS w Lesznie w celu głosowania nad układem postanowił odroczyć Zgromadzenie Wierzycieli do dnia 21 kwietnia…

202104.08
0

Postepowanie o zatwierdzenie układu UPR – Maciej Czajkowski prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą RENCARS

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Macieja Czajkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RENCARS MACIEJ CZAJKOWSKI w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku…

202104.02
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu UPR – Marcin i Katarzyna Kwiatkowska (Gospodarstwo Rolne)

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Marcina i Katarzyny Kwiatkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Kwiatkowski (gospodarstwo rolne) w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku…

202104.01
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu UPR – Michał Kaczmarek (Gospodarstwo Rolne)

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Marcina Kwiatkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał Kaczmarek Gospodarstwo Rolne w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem…

202104.01
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu – Grażyna Niemczyk (Gospodarstwo Rolne)

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Grażyny Niemczyk prowadzącej działalność gospodarczą w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,…

202103.03
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu – SPJ SYSTEM Sp. z o.o.

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki z o.o. SPJ SYSTEM Sp. z o.o. w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U….

202102.19
0

Zgromadzenie Wierzycieli BOMIS Jarosław Tomczak

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyznaczył na dzień 24 marzec 2021 roku o godzinie 9:00 w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto, w Poznaniu w sali 1 zgromadzenie wierzycieli sprawie Jarosława Tomczaka – po otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne) w celu głosowania…

202102.01
3

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Brójce – na sprzedaż

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Brójcach, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1M/00047164/8, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 778 000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa…