202206.10
0

Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: a. nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048864/2, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 581/7, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 718.400,00 zł,…

202204.22
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Ziro Pellet sp. z o.o.

Informujmy, ze Restrukta Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została nadzorcą układu Ziro Pellet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm. W dniu 14 kwietnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w…