202102.01
0

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Brójce – na sprzedaż

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w Brójcach, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1M/00047164/8, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 778 000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa…

202101.20
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu – Zoffery sp. z o.o.

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki z o.o. Zoffery w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz….

202101.19
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu – Via Vox Group sp. z o.o.

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki z o.o. VIA VOX Group w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020…

202101.13
1

Sprzedaż nieruchomości lokalowej – Poznań

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową położoną w Poznaniu przy ul Milczańskiej 18h/5, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, prowadzi księgę wieczystą PO2P/00216598/6 wraz z udziałem 4930/1069727 w prawie nieruchomości wspólnej, stanowiącą własność upadłego Tadeusza Kucery za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych,…

202101.11
0

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej Poznań – Krzesiny

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/10033 4/2, stanowiącą…

202011.06
0

Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z o.o.- otwarcie postępowania likwidacyjnego

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu postanowieniem z 5 listopada 2020 r. zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego dłużnika Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (nr KRS 0000309307), sygn. akt XI GUp 142/15, z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Sąd odwołał nadzorcę sądowego Izabelę Rajczyk i…

202010.27
1

AKADEMIA JAZDY BIS – otwarcie uproszczonego postępowania układowego – postępowania o zatwierdzenie układu

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorca układu Leszka Bąbelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LESZEK BĄBELCZYK AKADEMIA JAZDY BIS w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z…

202009.30
0

Browar Czarnków S.A. – zmiana terminu Zgromadzenia Wierzycieli

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu  zmienił postanowienie z 24 czerwca 2020 roku w  przedmiocie przeprowadzenie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w ten tylko sposób, że zobowiązał wierzycieli do oddania głosu w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku – pod…

202009.30
0

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100334/2, stanowiącą własność…

202004.08
0

POL – DRÓG Dolny Śląsk – otwarcie postępowania o zmianę układu

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2020 r., sygn. akt XI GReu 3/19, zostało otwarte postępowanie w przedmiocie zmiany układu zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. przez wierzycieli POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem…