202302.28
0

Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: a. nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048864/2, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 581/7, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 449.000,00 zł, …

202302.17
0

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu wygląda w następujący sposób: Dłużnik zawiera umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, ustalając tzw. dzień układowy. Trzymiesięczny termin jest przewidziany na przygotowanie układu oraz zebranie głosów od wierzycieli, a dzień układowy jest dniem otwarcia postępowania układowego. Wielkie znaczenie dla wierzycieli ma dzień układowy, albowiem odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie…

202302.17
0

Korzyści dla dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Dłużnikiem jest podmiot niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, wobec którego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne. Zasadniczo dłużnik sam otwiera postępowanie restrukturyzacyjne, jak na przykład w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, bądź też sam składa wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, czyli w przypadku przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu, w skrócie PZU, jest…

202301.18
0

Syndyk masy upadłości Jarosława Klareckiego sprzeda 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej

Syndyk masy upadłości Jarosława Klareckiego (sygn. akt: XIX GUp 224/20) sprzeda z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domkiem letniskowym, położonej w miejscowości Rekownica, gmina Jedwabno, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 117/57 położonej na obszarze oznaczonym symbolem ML14, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą…

202210.01
0

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Syndyk masy upadłości Tomasz Surdyka sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Chojno, gmina Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze PO1A/00044096/8, składającą się z działki nr 947 o powierzchni 0/0206 ha, stanowiącą własność Upadłego, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych nie niższą jednak niż 28.222,00…

202210.01
0

Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z.o.o. sprzeda z wolnej ręki ruchomości: Sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy: urządzenie wielofunkcyjne Samsung / CLX 3175 – 1,00 zł drukarkę laserową HP – 1,00 zł odkurzacz FESTOOL / SRM 45 E-Planex – 500,00 zł Sprzęt budowlany: młot udarowy Milwaukee / Kango 500S – 450,00 zł mieszarkę Collomix…

202210.01
0

Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: a. nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048864/2, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 581/7, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 449.000,00 zł,…

202208.25
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – OPTIMA MALT sp. z o.o.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu OPTIMA MALT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm. W dniu 22 sierpnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego…