202204.22
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Ziro Pellet sp. z o.o.

Informujmy, ze Restrukta Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została nadzorcą układu Ziro Pellet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm. W dniu 14 kwietnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w…

202203.17
0

Browar Czarnków SA – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ w Browarze Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 15 października 2021 r. w sprawie o sygn. akt: XI GRz 57/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego wobec dłużnika…

202203.11
0

Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048864/2, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 808 200,00 zł, nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd…

202202.02
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu – AUTO CAG sp. z o.o. sp. k.

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki AUTO CAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm. W dniu 31 stycznia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w…

202110.01
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu – GARIN sp. z.o.o

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki GARIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,…

202109.01
0

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego Michalski sp. z oo sprzeda ruchomości

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z.o.o. sprzeda z wolnej ręki ruchomości: Sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy: notebooka DELL / Studio 1737 P8400/ATI3650 – 200,00 zł notebooka DELL / XPS M1330 T8100/NV8400/500GB – 150,00 zł urządzenie wielofunkcyjne Samsung / CLX 3175 – 1,00 zł drukarkę laserową HP – 1,00 zł odkurzacz FESTOOL / SRM…

202108.31
0

Sprzedaż nieruchomości w upadłości likwidacyjnej Tadeusz Kucera

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: nieruchomość gruntową w Brójcach, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00049972/9, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 25.600,00 zł, nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której prowadzona jest KW nr GW1M/00048864/2, za cenę najkorzystniejszą z…