202009.30
0

Browar Czarnków S.A. – zmiana terminu Zgromadzenia Wierzycieli

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu  zmienił postanowienie z 24 czerwca 2020 roku w  przedmiocie przeprowadzenie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w ten tylko sposób, że zobowiązał wierzycieli do oddania głosu w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku – pod…

202009.30
0

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100334/2, stanowiącą własność…

202004.08
0

POL – DRÓG Dolny Śląsk – otwarcie postępowania o zmianę układu

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2020 r., sygn. akt XI GReu 3/19, zostało otwarte postępowanie w przedmiocie zmiany układu zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. przez wierzycieli POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem…

202004.01
0

Artykuł mec. Izabeli Rajczyk na portalu www.koronawirusibiznes.pl

Miło nam Państwa poinformować, iż artykuł jednego z naszych wspólników (mec. Izabeli Rajczyk) pojawił się na portalu internetowym www.koronawirusbiznes.pl (https://koronawirusibiznes.pl/jakie-kroki-moze-podjac-przedsiebiorca-w-tracie-epidemii/) Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu znajdującego się pod linkiem: https://restrukta.pl/epidemia-koronowirusa-zagrozenie-niewyplacalnoscia-jakie-kroki-powinien-podjac-przedsiebiorca/

202003.31
0

Postępowanie o zmianę układu POL – DRÓG Dolny Śląsk S.A.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2020 r., sygn. akt XI GReu 3/19, zostało otwarte postępowanie w przedmiocie zmiany układu zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. przez wierzycieli POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem…

202003.31
0

Postępowanie układowe – OSM Konin

Sędzia-komisarz postanowieniem z 3 marca 2020 r. stwierdził przyjęcie przez wierzycieli układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu układowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRu 3/18, wobec Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie, w którym Restrukta sp. z o.o. pełni funkcję…

202003.31
0

Postępowanie upadłościowe Jakob International Tadeusz Kucera

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 31 października 2019 r. została ogłoszona upadłość Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakob International Tadeusz Kucera obejmująca likwidację majątku (sygn. akt XI GU 272/18). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. …

202003.31
0

Postępowanie restrukturyzacyjne BROWAR CZARNKÓW SA

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2019 roku.o sygnaturze XI GR 56/19, otworzył przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce. Mocą tego postanowienia wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Wojciech Stanke oraz nadzorcę sądowego w osobie…

201906.28
0

Zmiany prawa upadłościowego

Kolejne zmiany prawa upadłościowego przed nami. Nowe, dosyć liberalne przepisy przewidują „rozwiązania, które pozwolą osobą fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjść z zadłużenia, odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikami”  – podkreśla MS w komunikacie. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność dłużnika to…