202011.12
0

Sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej – Poznań, Krzesiny

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/10033 4/2, stanowiącą własność…

202011.06
0

Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z o.o.- otwarcie postępowania likwidacyjnego

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu postanowieniem z 5 listopada 2020 r. zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego dłużnika Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (nr KRS 0000309307), sygn. akt XI GUp 142/15, z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Sąd odwołał nadzorcę sądowego Izabelę Rajczyk i…

202010.27
0

AKADEMIA JAZDY BIS – otwarcie uproszczonego postępowania układowego – postępowania o zatwierdzenie układu

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorca układu Leszka Bąbelczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LESZEK BĄBELCZYK AKADEMIA JAZDY BIS w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z…

202009.30
0

Browar Czarnków S.A. – zmiana terminu Zgromadzenia Wierzycieli

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu  zmienił postanowienie z 24 czerwca 2020 roku w  przedmiocie przeprowadzenie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w ten tylko sposób, że zobowiązał wierzycieli do oddania głosu w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku – pod…

202009.30
0

Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej

Syndyk masy upadłości Renaty Popczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 684 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 372,80 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100334/2, stanowiącą własność…

202004.08
0

POL – DRÓG Dolny Śląsk – otwarcie postępowania o zmianę układu

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2020 r., sygn. akt XI GReu 3/19, zostało otwarte postępowanie w przedmiocie zmiany układu zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. przez wierzycieli POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem…

202004.01
0

Artykuł mec. Izabeli Rajczyk na portalu www.koronawirusibiznes.pl

Miło nam Państwa poinformować, iż artykuł jednego z naszych wspólników (mec. Izabeli Rajczyk) pojawił się na portalu internetowym www.koronawirusbiznes.pl (https://koronawirusibiznes.pl/jakie-kroki-moze-podjac-przedsiebiorca-w-tracie-epidemii/) Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu znajdującego się pod linkiem: https://restrukta.pl/epidemia-koronowirusa-zagrozenie-niewyplacalnoscia-jakie-kroki-powinien-podjac-przedsiebiorca/

202003.31
0

Postępowanie o zmianę układu POL – DRÓG Dolny Śląsk S.A.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 marca 2020 r., sygn. akt XI GReu 3/19, zostało otwarte postępowanie w przedmiocie zmiany układu zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. przez wierzycieli POL-DRÓG Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Pile, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem…

202003.31
0

Postępowanie układowe – OSM Konin

Sędzia-komisarz postanowieniem z 3 marca 2020 r. stwierdził przyjęcie przez wierzycieli układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu układowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRu 3/18, wobec Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie, w którym Restrukta sp. z o.o. pełni funkcję…