202302.28
0

Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: a. nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048864/2, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 581/7, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 449.000,00 zł, …

202301.18
0

Syndyk masy upadłości Jarosława Klareckiego sprzeda 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej

Syndyk masy upadłości Jarosława Klareckiego (sygn. akt: XIX GUp 224/20) sprzeda z wolnej ręki udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domkiem letniskowym, położonej w miejscowości Rekownica, gmina Jedwabno, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 117/57 położonej na obszarze oznaczonym symbolem ML14, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą…

202210.01
0

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Syndyk masy upadłości Tomasz Surdyka sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Chojno, gmina Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze PO1A/00044096/8, składającą się z działki nr 947 o powierzchni 0/0206 ha, stanowiącą własność Upadłego, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych nie niższą jednak niż 28.222,00…

202210.01
0

Syndyk sprzeda ruchomości

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z.o.o. sprzeda z wolnej ręki ruchomości: Sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy: urządzenie wielofunkcyjne Samsung / CLX 3175 – 1,00 zł drukarkę laserową HP – 1,00 zł odkurzacz FESTOOL / SRM 45 E-Planex – 500,00 zł Sprzęt budowlany: młot udarowy Milwaukee / Kango 500S – 450,00 zł mieszarkę Collomix…

202210.01
0

Syndyk sprzeda nieruchomości gruntowe

Syndyk masy upadłości Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JAKOB International Tadeusz Kucera sprzeda z wolnej ręki: a. nieruchomość gruntową w Chociszewie, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00048864/2, w skład nieruchomości wchodzi działka nr 581/7, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą niż 449.000,00 zł,…

202208.25
0

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – OPTIMA MALT sp. z o.o.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu OPTIMA MALT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm. W dniu 22 sierpnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego…

202208.10
0

RIWE GROUP sp. z o.o.– zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ u dłużnika Riwe Group sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie o sygn. akt: V GRz 38/21 zatwierdził układ zawarty w toku postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego wobec dłużnika RIWE GROUP sp. z o.o. (NIP: 7412100594), w którym Izabela Rajczyk pełni…

202208.10
0

Gospodarstwo Rolne Magdalena Kijo – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ u dłużnika Gospodarstwo Rolne Magdalena Kijo Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt: XIV GRz 13/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Magdalena Kijo (NIP: 8361548551), w którym…